Xidmətlərimiz - FONUS.AZ - EŞİTMƏ MƏRKƏZİ

Go to content
 


FONUS EŞİTMƏ
MƏRKƏZİNİN
XİDMƏTLƏ
Fonus Eşitmə Mərkəzinin göstərdiyi xidmətlər:
uşaq karlığı
Ağıreşitmənin Beynəlxalq təsnifatı
Ağıreşitmə dərəcəsi
Eşitmə azlığı (dB - lə)
I - ci dərəcəli aöıreşitmə
26-40
II - ci dərəcəli aöıreşitmə
41-55
III - ci dərəcəli aöıreşitmə
55-70
IV - ci dərəcəli aöıreşitmə
71-90
Praktik karlıq
>90
Back to content