Haqqımızda - FONUS.AZ - EŞİTMƏ MƏRKƏZİ

Go to content
2004 - CÜ İLDƏN
FƏALİYYƏT
GÖSTƏRİRİK
 


Gəlin "Fonus Eşitmə Mərkəzi" ilə yaxından tanış olaq.
Bunun üçün ilk növbədə "ağıreşitmə nədir?" və onun diaqnostikası "necə aparılır?" suallarına cavab verməliyik.
AGIREŞİTMƏ - eşitmə qabilliyyətinin eləzəifləməsidirki, bu zaman xəstə onu əhatə edənlərlə adi danışıq ilə ünsiyyətdə olarkən çətinlik çəkir. Onu aşkara çıxartmaq üçün qulağın hər üç şöbəsi (xarici, orta, daxili) müayinə olunmalıdır.
Agiresitme prosesi
EŞİTMƏ PROBLEMİ OLAN HƏR KƏSİ FONUS EŞİTMƏ MƏRKƏZİNƏ DƏVƏT EDİRİK
Fonus Eşitmə Mərkəzi öz fəaliyyənində "Oticon" şirkətinin digər ölkələrdəki nümayəndəliklərinin çoxillik təcrüsbəsindən geniş istifadə edir. Hər il Danimarka, Türkiyə, Rusiya və Ukraynanın tanınmış mütəxəsisləri bizim mərkəzdə həm xəstələri qəbul edir, həm də əməkdaşlarımızın treninqi ilə ilə məşğul olurlar. Fəaliyyət göstərdiyimiz 16 il müddətində mərkəzimizdə beş minə yaxın xəstə müayinə olunmuşdur ki, bunların da 30-40% - ni körpə uşaqlar təşkil edir.
"Oticon" şirkətinin "Hər şey insan üçün" prinsipinə əməl edən "Fonus Eşitmə Mərkəzi" Respublika əhalisinədünya standartlarına cavab verən xidmətin təşkilini əsas vəzifə kimi qarşısına məqsəd qoymuş və onu müvəffəqiyyətlə yerinə yetirir.
DSC01110.JPG
DSC01093.JPG
DSC01094.JPG
DSC01101.JPG
Back to content