Audiometriya - FONUS.AZ - EŞİTMƏ MƏRKƏZİ

Go to content
Daxili qulağın müayinəsi
Daxili qulağın müayinəsi - qulağın bu hissəsinin patalogiyası əsasən sensonevral tip ağıreşitməyə səbəb olur. Bu tip ağıreşitmə pataloji prosesin həm koxlear, həm də reteokoxlear şöbələrdə olması nəticəsində ortaya çıxa bilər. Onların differensial diaqnostikası audimetriya vasitəsi ilə həyata keçirilir (Lücher, SİSİ və b. testlər).
"Fonus Eşitmə Mərkəzində" istifadə olunan iki kanallı klinik audiometr AC-40 öz sinifdən olan cihazlar sırasında ən mükəmməl hesab olunur. Bu audiometr vasitəsi ilə tonal, tonüstü və danışıq audiometriyası aparıla bilər. Audiometrin əsas xüsusiyyətlərindən biri də onun 10-16 kHs arasında səs siqnalları vermək qabiliyyətinə malik olmasıdır. Bu isə sensonevral ağıreşitmənin erkən diaqnostikasında mühüm rol oynayır. Ümumiyyətlə, AC-40 audiometri vasitəsi ilə ağıreşitmənin bütün növlərinin həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət göstəricilərini aşkar etmək mümkündür.
AC-40 audiometr

EŞİTMƏ PROBLEMİ OLAN HƏR KƏSİ FONUS EŞİTMƏ MƏRKƏZİNƏ DƏVƏT EDİRİK
Back to content