Impedansometriya - FONUS.AZ - EŞİTMƏ MƏRKƏZİ

Go to content
Orta qulağın müayinəsi
Orta qulağın müayinəsi - təbil boşluğu, qulaq sümükcükləri, əzələlər və Yevstax borusu normal eşitmə fəaliyyətində mühür rol oynayır. Orta qulağın bu hissələrinin patalogiyasını aşkar etmək üçün müasir dövrdə akustik impedansometriya tətbiq edilir. Akustik impedansometriya 2 yerə bölünür: timpanometriya və akustik refleksometriya.
Bu müayinə üsulları həyata keçirmək üçün mərkəzimizdə AZ-26 adlı klinik impedansometr cihazından istifadə olunur. Həm "manual", həm də "avtomat" rejimdə işləyən impedansometr orta qulağın fəaliyyəti haqqında tam məlumat vermək imkanına malikdir.
AZ-26 impedansomert

EŞİTMƏ PROBLEMİ OLAN HƏR KƏSİ FONUS EŞİTMƏ MƏRKƏZİNƏ DƏVƏT EDİRİK
Back to content