Protezləşmə - FONUS.AZ - EŞİTMƏ MƏRKƏZİ

Go to content
Qulağın protezləşməsi
Qulağın protezləşməsi - eşitmə aparatından istifadə etməklə eşitmə qabiliyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır.
Bu məqsədlə Fonus Eşitmə Mərkəzi  "Oticon"  firmasının eşitmə cihazlarından istifadə edirik.
Protezləşmə prosesi necə aparılır?
Xəstələrin eşitmə analizatoru tam müayinə olunduqdan sonra alman nəticələr kompyuterə yüklənilir. Sonra NOANGENİE-10 programlarından istifadə etməklə xəstəyə müvafiq eşitmə aparatı seçilir. Eşitmə aparatı seçildikdən sonra fərdi qulaq qəlibinin hazırlanması həyata keçirilir.
Mərkəzimizdə otoplastik laboratoriya fəaliyyət göstərir. Tam techizata malik olan bu laboratoriyada həm sərt, həm də yumçaq qulaq qəlibləri hazırlanır.
Qulaq qəliblərinin hazırlanmasınıda Almaniyanın "EGGER" sirkətinin vəDanimarka istehsalı olan materiallardan istifadə olunur.
Əvvəlcə xarici qulaq keçəcəyinin forması çıxarılır. Sonra bu formaya uyğun fərdi qulaq qəlibi hazırlanır. Hazırlanmış qulaq qəlibi eşitmə cihazı ilə birləşdirilir və xəstəyə təqdim olunur.

EŞİTMƏ PROBLEMİ OLAN HƏR KƏSİ FONUS EŞİTMƏ MƏRKƏZİNƏ DƏVƏT EDİRİK
Back to content