Məxfilik siyasəti - FONUS.AZ - EŞİTMƏ MƏRKƏZİ

Go to content1. Ümumi şərait

1.1. Bu siyasət onunla bağlı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti "Fonus Eşitmə Mərkəzi" (daha sonra isə "FONUS" MMC) və fiziki şəxslər (daha sonra isə İstifadəçilər) şəxsi məlumatların qorunması barədə hazırlanması qaydasını müəyyən edir ki, İstifadəçi xidmətlərdən istifadə zamanı "FONUS" MMC göstərilən sayt vasitəsilə əldə edilə bilər.
1.2. Bu Siyasətin məqsədi lazımi müdafiəsinin təmin olunması haqqında informasiyanın İstifadəçiləri də, o cümlədən onların fərdi məlumatların yayılmasının və icazəsiz giriş, ondan.
1.3. İstifadəçi Tərəfindən verilən toplanması, saxlanması, yayılması və informasiyanın qorunması ilə bağlı münasibətləri, MMC və digər rəsmi sənədlər, əsl Siyasətlə, "FONUS" Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliklə tənzimlənir.
1.4. Saytda qeydiyyatdan keçərək etməklə Saytı və Servisləri İstifadəçi bu Siyasətin şərtləri ilə tam şəkildə öz razılığını bildirir.
1.5. Bu Siyasət istifadə şərtləri ilə razı olmadıqda İstifadəçi Saytın və/və ya hər hansı Xidmətlərin əlverişli istifadəsi zamanı Saytın dərhal xitam verilməlidir.

2. Məqsəd toplanması, emalı və saxlanması məlumat verilən Saytın istifadəçiləri

2.1. İşlənməsi İstifadəçinin fərdi məlumatların Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir. "FONUS" MMC məqsədilə İstifadəçinin şəxsi məlumatları emal edir:
İdentifikasiya tərəflər saziş və müqavilələr çərçivəsində "FONUS" MMC ilə; İstifadəçiyə xidmət, o cümlədən, İstifadəçi reklam таргетированной almaq məqsədi ilə verilməsi;
Yoxlamalar, araşdırmalar və təhlil saxlamaq və yaxşılaşdırmaq və servisləri Saytın bölmələri, həmçinin yeni xidmətlər və Saytın bölmələri hazırlamağa imkan verən bu, belə. Bu məsuliyyətsiz edilənlər əsasında statistik və digər tədqiqatların aparılması.

3. Emal şəraiti fərdi məlumatların İstifadəçisi verilən üçüncü şəxslərə verilməsi və onun

3.1. "FONUS" MMC tərəfindən istifadə edilməsi, açılması və ya məhv edilməsi, dəyişdirilməsi İstifadəçinin fərdi məlumatların qorunması üçün bütün lazımi tədbirləri görür.
3.2. "FONUS" MMC-nin işçilərinə ancaq onunla olan İstifadəçinin şəxsi məlumatlarına giriş əldə edir ki, podratçılara və аффилированным şəxslərə bu məlumatlar, Xidmətlər və Xidmətlərin İstifadəçi Saytın fəaliyyətini təmin etmək üçün lazımdır.
3.3. Fərdi məlumatlar, o cümlədən "FONUS" MMC üçün İstifadəçi məlumatları istifadə etmək hüququna malikdir, mövcud qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunmasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının (o cümlədən İstifadəçilərin hüquqazidd əməllərin qarşısının alınması məqsədilə və/və ya qanunsuz və/və ya qarşısının alınması). Açılması tələbi ilə məhkəmə, hüquq mühafizə orqanlarının, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş hallarda digər şəhərində Rusiya Federasiyasının qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq verilən informasiyanın İstifadəçisi yalnız istehsal oluna bilər.

4. Xidmətlərlə, Saytdan istifadə şərtləri

4.1. Saytdan istifadə zamanı, istifadəçi olduğunu təsdiqləyir:
Ona saytın Xidmətlərindən istifadə olunması və qeydiyyatdan (uçot yazıları yaradılması) keçirməyə imkan verən lazımi bütün hüquqlara malikdir;
Saytın Xidmətlərindən istifadə üçün lazım olan həcmdə, özü haqqında doğru məlumat göstərir, məcburi meydan doldurulması üçün saytın gələcək Xidmətlərin göstərilməsi üçün nişanlanmış xüsusi şəkildə, bütün digər məlumatlar üzrə öz istədiyi kimi onun istifadəçi tərəfindən verilir.
Anlayır ki, məlumat Saytda yerləşdirilən İstifadəçi, özü haqqında üçüncü şəxs üçün sadə, əsl Siyasət bu düzəliş verilməyənlər edə bilər və bəlkə köçürülən və onların yayılıb;
Bu Siyasəti ilə tanışdır, onunla öz razılığını bildirir və ona göstərilən hüquq və vəzifələrini üzərinə edir. Şəraiti ilə tanışlıq fərdi məlumatların toplanması, saxlanılması, emalı və ötürülməsi üçün əsl Siyasət və проставление quşu altında istinadən bu Siyasəti üçüncü şəxslərə göstərilən İstifadəçi bir İstifadəçinin yazılı razılığı.
4.2. "FONUS" MMC hallar istisna olmaqla, İstifadəçiləri haqqında əldə edilən (yığılan) məlumatların doğruluğunu yoxlamır ki, belə yoxlama istifadəçisi qarşısında öhdəliklərinin icrası məqsədi ilə lazımdır.

5. Bu Siyasət çərçivəsində "İstifadəçinin fərdi məlumatlarla" altında tərəfindən dərk edilir:

5.1. İstifadəçi Tərəfindən verilmiş məlumatlar da daxil olmaqla müstəqil istifadə edərkən Saytın, Xidmətlərlə kifayətlənməyərək,: Adı, soyadı, pol, nömrə - təhsil haqqında, növ fəaliyyəti mobil telefon və/və ya qohumluq əlaqələri, ailə vəziyyəti, doğum tarixi, elektron poçt ünvanı, ev ünvanı, məlumat, doğma şəhərdir.

5.2. Bu Servislər avtomatik verilir ki, onlardan istifadə prosesində müəyyən köməyi ilə İstifadəçi quruluşu üçün proqram təminatı, o cümlədən, məlumat, IP-адрес cookie olan brauzer haqqında məlumat istifadəçinin (və ya digər proqramı, Servisləri daxil olan köməyi ilə həyata keçirilir) istənilən səhifələri, ünvan, vaxt istifadə.
5.3 İstifadəçidə haqqında Digər məlumatlar verilməsi, yığım və/və ya Tənzimləyici sənədlərdə onun ayrı-ayrı Xidmətlər "FONUS" MMC müəyyən edilib.

6. Fərdi məlumatların çıxarılması və dəyişdirilməsi

6.1. İstifadəçi istənilən anda dəyişə (yeniləşdirmək, əlavə edilsin) və ya onun bir hissəsi onlara verilən fərdi məlumatlar, həmçinin onun məxfilik parametrlərinə bilər, ya da o fərdi bölmədə müvafiq Servis bölməsində redaktə olunması funksiyası istifadə edərək, fərdi məlumatların.
6.2. İstifadəçi həmçinin fərdi məlumatları onlara verilən çərçivəsində uçot qeydləri müəyyən etmək olar. Bu zaman qovulması аккаунта bəzi Xidmətlərdən istifadə edə bilməməsi səbəb ola bilər.

7. Məxfilik Siyasətinin dəyişməsi. Tətbiq edilə bilən qanunvericilik

7.1. "FONUS" MMC məxfilik Siyasətini həqiqi dəyişiklik etmək hüququna malikdir. Dəyişikliklər edilərkən aktual redaksiyasının son yenilənmə tarixi göstərilir. Yeni redaksiyası qüvvəyə Siyasəti onun yerləşdirilməsi andan başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, yeni redaksiya Siyasəti olur.
Qüvvədə olan redaksiyası ünvanında yerləşən səhifədə http://yasham-medical.com həmişə var.
7.2. Məxfilik Siyasətinin tətbiqi, hüquq tətbiqi ilə bağlı yaranan "FONUS" İstifadəçi ilə MMC arasında olan münasibətlərə əsl Siyasət və Azərbaycan Respublikasının edilməlidir.

8. Bizimlə əlaqə. Suallar və təkliflər

8.1. Məxfilik siyasəti ilə bağlı məsələlər, bütün təkliflər və ya "FONUS" MMC dəstək ücün bizim ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Back to content