BERA ve Otoakustik emissiya - FONUS.AZ - EŞİTMƏ MƏRKƏZİ

Go to content
BERA və Otoakustik emissiya
"Fonus Eşitmə Mərkəzi" -də audiometriyanı həyata keşirmək üçün xüsusi səssiz otaqda qurlmuşdur. bu otaq tələb olunan standartlara uyğundur (ISO-9001).
BERA-EP15/EP25  (Brain Evoked Response Audiometry) - ən çətin problemlərdən biri yenidoğulmuş və kiçik yaşlı uşaqlarda ağıreşittməni təyin etməkdir. Bunun üçün BERA və Otoakustik emissiya cihazlarından istifadə edilir. Cihazın əsas iş prinsipi səs qıcığına qarşı beyin kütüyünün cavab reaksiyasını qeyd etməkdən ibarətdir. Bu obyektiv müayinə üsuludur.
Bizim mərkəzimizdə körpələrin BERA müayinəsi əsasən onların təbii yuxu şəraitində, ER-15 cihazı vasitəsi ilə aparılır.

EŞİTMƏ PROBLEMİ OLAN HƏR KƏSİ FONUS EŞİTMƏ MƏRKƏZİNƏ DƏVƏT EDİRİK
Back to content