Endoskopiya - FONUS.AZ - EŞİTMƏ MƏRKƏZİ

Go to content
Xarici qulağın müayinəsi
Xarici qulağın müayinəsi - endoskopiyadan başlayır. Bu zaman xarici qulaq keçəcəyi ( kir tıxacı olub - olmaması ), təbil pərdəsinin vəziyyəti müəyyən edilir. Bundan başqa burun boşluğu, burun-udlaq, udlağın da endoskopik müayinəsi həyata keçirilir. Çünki bu üzvlərdə olan patologiya da ağıreşitməyə səbəs ola bilər.
endoskopiya

EŞİTMƏ PROBLEMİ OLAN HƏR KƏSİ FONUS EŞİTMƏ MƏRKƏZİNƏ DƏVƏT EDİRİK
Back to content